Αυτοκόλλητα βινυλίου σήμανσης POS με περιμετρική χάραξη

Αυτοκόλλητα βινυλίου σήμανσης POS με περιμετρική χάραξη -16