Πολιτική Απορρήτου / Privacy Policy

-Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου της εταιρείας μας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων.

Όταν κάνετε μια παραγγελία ή εγγραφείτε για να σας αποστέλλουμε διάφορες ενημερώσεις, θα σας ζητήσουμε το ονοματεπώνυμό σας, την διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λ.π και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεώς της.

Η thesticker.gr ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Για την διευκόλυνσή σας και την βελτίωση της εμπειρίας αγορών, η www.thesticker.gr διατηρεί εγγραφές με τα προσωπικά σας στοιχεία. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια του ιστοτόπου www.thesticker.gr. Το μεγαλύτερο μέρος της πληροφορίας αφορά στοιχεία απαραίτητα για την ολοκλήρωση των αγορών σας και χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό.

Πολιτική Ιδιωτικότητας
H ιστοσελίδα thesticker.gr (στο εξής ‘thesticker.gr’) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στους επισκέπτες του διαδικτυακού της τόπου. Για το λόγο αυτό, η thesticker.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου να χαίρουν του ανάλογου σεβασμού. Στόχος αποτελεί το εύλογο συμφέρον για συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών για τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, να συνυπάρχει αρμονικά με τις προσδοκίες που έχουν οι ίδιοι οι χρήστες από την εταιρεία ως προς την εμπιστευτική μεταχείριση των προσωπικών τους δεδομένων. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από την thesticker.gr κατά την επίσκεψής σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Μη Προσωπικά Δεδομένα
Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του διαδικτυακού τόπου της thesticker.gr, ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη ορισμένες πληροφορίες, ευρέως γνωστές ως ‘cookies’. Τα ‘cookies’ αυτά θα αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο της thesticker.gr, κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να ξαναεπισκεφθεί τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο. Τα ‘cookies’ παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην thesticker.gr να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφθεί τον διαδικτυακό της τόπο. Η τεχνολογία αυτή συλλέγει τις πληροφορίες μαζικά, σαν σύνολο, και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου. Η thesticker.gr ευελπιστεί, μέσω των πληροφοριών που συλλέγει με τη μέθοδο αυτή, να βελτιώσει την ποιότητα του διαδικτυακού της τόπου.

Προσωπικά Δεδομένα
Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή προσωπικών πληροφοριών οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων, δεν πραγματοποιείται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Σε περίπτωση που λάβει χώρα μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, οι χρήστες θα ενημερώνονται σχετικώς από την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας και τους Όρους Χρήσης αυτού του διαδικτυακού τόπου. Η thesticker.gr δηλώνει στους χρήστες του διαδικτυακού της τόπου ότι οποιαδήποτε τυχόν μελλοντική συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει επιταγών των Νόμων περί «Προστασίας του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων.

Σημείωση:
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται εγκαίρως σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο.

Στοιχεία Εταιρείας:
Εκτυπωτικό Κέντρο
Βασιλέως Αλεξάνδρου 61, Περιστέρι
210 5758588
www.thesticker.gr
Αφοί Πολίτη

Προβλήθηκαν Πρόσφατα