Αυτοκόλλητο βινυλίου για WC με περιμετρική χάραξη
Αυτοκόλλητο βινυλίου για WC με περιμετρική χάραξη -10