Αυτοκόλλητο βινυλίου NO SMOKING με περιμετρική χάραξη

Αυτοκόλλητο βινυλίου σήμανσης NO SMOKING -11