Πινακίδες μεταλλικές αλουμινίου για σήμανση πισίνας -20

Πινακίδες μεταλλικές αλουμινίου για σήμανση πισίνας -20