Υπηρεσίες / Αρχιτέκτων Μηχανικός

-Επωφεληθείτε της μοντέρνας σχεδίασης και της υψηλής ποιότητας.

Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας – Μηχανικός που δραστηριοποιείται χρόνια στον χώρο των κατασκευών και της διακόσμησης, σας εγγυάται για την ποιότητα των έργων και την ροή των εργασιών.

  • Μελέτη Χώρων

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν τις ανάγκες της επιχείρησης και τις παρεμβατικές δυνατότες του εκάστοτε χώρου προχωράμε στη μελέτη δυναμικών λύσεων με στόχο την επιχειρηματική αποδοτικότητα και αναγνώριση.

  • Επίβλεψη Έργων

Έως την αποπεράτωση του έργου όλες οι εργασίες των τεχνικών συνεργείων καθοδηγούνται και επιβλέπονται με σκοπό την άρτια παράδοση αλλά και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

  • Ανακαινίσεις

Σημαντικό θέμα σε έναν επαγγελματικό χώρο είναι να υπάρχει αρμονία αλλά και μια “συνέχεια” όλων των στοιχείων που τον αποτελούν. Έχοντας λοιπόν την εμπειρία που απαιτείται μπορούμε και αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακαίνιση προσδίδοντας έτσι στο χώρο αυτά τα 2 σημαντικά χαρακτηριστικά.

  • Προσόψεις

Έργα ανανέωσης και αναβάθμισης προσόψεων καταστημάτων ή κτιρίων δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση και στην επιλογή των υλικών, συμπεριλαμβάνοντας τα κατασκευαστικά, την επιγραφοποιία και τα συστήματα φωτισμού.

  • Φωτισμός

Ακολουθώντας πιστά τις τεχνολογικές εξελίξεις σας παρέχουμε ειδικές εφαρμογές και ολοκληρωμένες λύσεις, με μοντέρνα και σύγχρονα συστήματα φωτισμού.

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Επιγραφοποιία

Επιγραφοποιία

Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις

Διαφημιστικά Είδη

Διαφημιστικά Είδη

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδικές Κατασκευές

Ειδικές Κατασκευές

Γραφικές Τέχνες

Γραφικές Τέχνες