Μέθοδος κατασκευής μεταλλικής πινακίδας με αυτοκόλλητο

Μέθοδος κατασκευής μεταλλικής πινακίδας με αυτοκόλλητο

Για την κατασκευή μεταλλικής πινακίδας μεγάλης διάστασης μια καλή και δοκιμασμένη μέθοδος είναι να τοποθετήσουμε αυτοκόλλητο από υλικό βινυλίου.